Sa ibaba ang mga impormasyon patungkol sa kampanya ng “Go To Eat” na may kasamang ibinibigay na premyo na kupon para sa pagkain at sa mga ipinamimi-gay na puntos para doon sa nagpareserba sa mga kainan at inuman sa pamamag- -itan ng reserbasyon sa online.

1. Pamimigay ng diskuwentong kupon ng pagkain sa Shiga

  • Maaring mabili ng kostumer/mamimili ang kupon ng pagkain na nagkakahalaga ng 12,500 yen sa halagang 10,000yen (aabot hanggang 20,000 yen/ kada tao sa kada pamimili.
  • Maaring umpisang gamitin ang kupon sa pagkain ng mga kostumer /mamimili doon sa mga kasaling kainan/restawran sa kampanya na nagpapatupad ng mga hakbangin para sa pag iwas sa paglaganap ng impeksiyon simula Martes ika-20 ng Oktubre.
  • Aabot ng 7,000,000,000 yen( 560,000 nakahandang klase) halaga ng mga kupon ang nakatakdang ibinta sa Prepektura ng Shiga.
  • ※12,500 yen na halaga ng mga kupon sa pagkain ( 1000 yen x 10 kupon, 500 yen x 5 kupon)

Impormasyon para sa mga kostumer/Mamimili

Paano mabibili/gamitin ang kupon
2 Uri ng mga kupon na magagamit. “Mga electronic coupon" na mabibili sa pamamagitan ng LINE, at “paper coupons” na mabibibili sa mga itinakdang tindahan nito sa loob ng rehiyon.
※Mabibili ang mga “Paper coupons” sa mga tindahan ng Heiwado, Al Plaza, Friend Mart sa Prepektura ng Shiga (maliban sa ibang tindahan).
Panahon ng bintahan ng mga kupon /Paggamit ng kupon
Panahon ng bintahan: Simula Oktubre 20,2020 (Martes) ~ hanggang Enero 31, 2021 (Linggo)
Paggamit ng Kupon: Simula Oktubre 20,2020(Martes) ~ hanggang sa Marso 31, 2021(Miyerkules).(水)
Saan puwedeng magagamit ang mga kupon
Sa mga kainan/restawran sa Prepektura ng Shiga na kasali sa kampanya

Kontak na Numero

Go To Eat Shiga Call center/Call Center ng Shiga: 0570-0520-120(Call center para sa mga kostumer)
Bukas: Alas 10:00 ng umaga ~hanggang alas 7:00 ng hapon (maliban sa mga araw ng Sabado,Linggo o mga walang pasok na araw.

2. オンライン飲食予約

Mamimigay ng mga puntos na premyo sa mga kostumer/ mamimili para sa kanilang paggamit para sa sunod na pagbisita muli sa mga nakarehistrong kainan/restawran sa panahon ng kampanya, kung saan bumisita at nagpareserba sa isa sa mga nasa labing tatlong(13) online sayt para sa reserbasyon ng restawran.
  • 500 yen na halaga ng mga puntos ang ipamimigay sa oras ng pananghaliang oras at 1000 yen naman na puntos ang ibibigay sa pang-hapunang mga oras(3pm~)
  • Ang pinakamataas na halaga ng puntos na ipamimigay ay para sa 10 katao/ na reserbasyon (10,000yen pinakamataas na halaga ng puntos.)
  • Ipamimigay ang puntos hanggang sa katapusan ng Enero, 2021. Maaring magamit ito hanggang katapusan ng Marso..

Mga Kontak na numero patungkol sa kampanya na ito

1.Call center patungkol sa pagpalabas ng Go To Eat diskwentong kupon sa pagkain
Go To Eat Shiga Call Center : 0570-052-120( hapon lamang)
 Bukas: Alas 10am ~ 7Pm maliban sa mga araw ng Sabado, linggo at walang pasok na mga araw.
2.Call Center patungkol sa pagpareserba sa online
Call Center : 0570-029-200 (Hapon lamang)
 (Bukas: 10am ~ 5pm pati mga araw ng Sabado, linggo at mga walang pasok na mga araw