Impormasyon

海外での感染症対策について(首相官邸ウェブサイト)
海外での感染症対策について 今年のゴールデンウイークは10連休ということで、…
滋賀県内外国人人口の公表について(2018年12月末)
平成30年(2018年)12月31日時点での外国人人口について、…

Mga Kaganapan

記事が投稿されていません。

Pakikipag-ugnayang Pandaigdig

Sinisikap naming paunlarin ang mapagkukunan ng pandaigdig na mga tauhan (global human resources), sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang aktibo sa Shiga at sa iba pang organisasyong may ibang larangan at maglaan ng isang lugar na malayang makapagtitipon para sa pakikipag-ugnayang pandaigdig at pagdanas ng ibang kultura. Dagdag pa rito, isinasagawa rin ang mga exchange program kasama ng The Japan Center for Michigan Universities at mga “kapatid na estado at kaibigang lalawigan”.