Thông báo

Important
Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga(tên cũ:Quầy tư vấn cho người nước ngoài SIA)
Về thời gian tư vấn hỗ trợ Tên quầy tư vấn cho ngư…
協会設立40周年記念式典・講演会 参加者募集中
おかげさまで、当協会は今年で設立40周年を迎えます。 来る11月30日(土)にピアザ淡海にて、記念式…
Phiếu điều tra liên quan đến trường trung học ban đêm
Hội đồng giáo dục tỉnh Shiga tiến hành cuộc điều t…

Sự kiện

シンポジウム「地域に根ざした日本語教育」
2019/10/13 (CN)
10:0015:40
ミシガン州立大学連合日本センター
2019年度外国にルーツを持つ児童生徒のための進路フェア 参加者募集
2019/10/20 (CN)
13:0016:45
滋賀県立男女共同参画センタ― G-NETしが