Không sợ thất bại !(Lần này Mimitaro đã đến thăm và nói chuyện với Ando Mizuna đang làm việc tại khách sạn (TP Omi Hachiman).
Tin tức Mimitaro
  • Quy định về miễn học phí giáo dục mầm non ở Nhật
  • Quy định về chuyển tiền・ Tài khoản tiết kiệm của người nước ngoài
  • Quy định về tăng thuế tiêu thụ 10% (từ tháng 10)
「Hãy cho chúng tôi biết về trường trung học ban đêm」
Thông tin sự kiện/Thông báo từ SIA