Impormasyon

Importante
滋賀県教育委員会 夜間中学ニーズ調査 多言語アンケート用紙について
現在、滋賀県教育委員会が【夜間中学のニーズ調査】を行っています。
Tungkol sa eskedyul ng konsultasyon sa buwan ng Nobyembre,Sentro ng Konsultasyon para sa mga dayuhang risedente ng Shiga
Oras ng Konsultasyon , Sentro ng Konsultasyon para…
「外国人生活支援ポータルサイト」更新について(出入国在留管理庁)
日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために開設されているポータル…