Nitong ika-16 ng Abril, Ideniklara(naglabas) ng "State of Emergency /Estado ng Kagipitan" ang Prepektura ng Shiga.
Lubos kong nauunawaan ang pagkabalisa ng lahat dahil sa sitwasyon,ngunit gayunpaman, naniniwala din ako na kung sama-sama natin itong pagsisikapan ,kalaunan ay malalampasan din natin ito.
Dahil diyan nais kong ipaliwanag sa lahat ang mga puntong kinakailangan natin baguhin sa ating mga pag uugali sa ating mga gawain /aksiyon,
Ito ay ang 1/5 na panuntunan natin .
Sinasabing maaring mabawasan ang impeksiyon sa pamamagitan ng pagbawas ng pakikipag –ugnayan (pakikisalamuha) sa mga tao ng( otsenta porsyento) 80% = 1/5.
Kailangan nating bawasan ang ating mga gawin/ aksyon sa pamamagitan ng 1/5.
Mangyaring gawin kung ano ang maaari mong magagawa.
Halimbawa
Maaari kang pumasok sa trabaho ng isang beses lamang sa isang linggo at gawin ang trabaho sa bahay para sa iba pang apat na araw
Mamalengki na hindi kasama lahat ang buong pamilya sa pamimili ng pagkain ,mangyaring gawin mag isa ang pamamalengki
Mamimili /mamalengki ng isang beses lamang sa isang lingo

Ang iyong mga aksyon /kilos ay may kaugnayan upang makatulong na maprotektahan ang iyong buhay, maprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay, at maprotektahan ang lipunan.
Sinisikap din gawin ng Prepektura ang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, pinapalakas din nito ang ang sistemang nagbibigay ng pangangalagang medikal, at mga hakbang sa pang-ekonomiya.
Sa huli hinihingi ko ang inyong pagrespeto para doon sa mga taong nasa unahan natin(Frontliners) na nagsisikap labanan ang COVID-19 coronavirus; Ang mga nagtratrabaho sa ospital,ang kanilang mga pamilya at ang mga taong nahawaan,pakiusap po iwasan po natin ang diskrimasyon patungkol sa kanila.
Umaasa po ako sa inyong kooperasyon.

Mikazuki Taizo Gobernador, Prepektura ng Shiga,
Ika-16 ng Abril, 2020