Vào ngày 16 tháng 4,「Tuyên bố tình trạng khẩn cấp」đã được ban hành tại tỉnh Shiga.
Tôi nghĩ mọi người đều rất lo lắng.
Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng hết mình cùng với mọi người trong tỉnh, thì tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua.
Do đó, tôi muốn nói về 「Quy tắc 1/5 của tỉnh Shiga」để thay đổi hành động của mọi người
Người ta nói rằng bệnh truyền nhiễm có thể giảm thiểu nếu việc gặp gỡ với mọi người giảm 80% tương đương 1/5
Chúng ta cần phải giảm thiểu hành động của mình xuống 1/5
Mọi người hãy làm những gì có thể
Chẳng hạn
Mọi người có thể chỉ đi làm 1 ngày 1 tuần và làm việc ở nhà trong 4 ngày còn lại không?
Bạn có thể đi mua sắm thực phẩm 1 mình, mà không đi với cả gia đình được không?
Bạn có thể đi mua sắm chỉ 1 lần 1 tuần được không ?

Hành động của mọi người sẽ giúp bảo vệ sinh mệnh của chính bản thân, bảo vệ những người thân yêu của bạn và bảo vệ xã hội.
Tỉnh cũng đang đang thiết lập các biện pháp để bệnh truyền nhiễm không lây lan rộng, củng cố hệ thống để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và các chính sách về kinh tế.
Chúng tôi yêu cầu tất cả công dân của tỉnh không được phân biệt đối xử với nhân viên bệnh viện, gia đình của họ và những người bị nhiễm virus corona chủng mới, những người đang nỗ lực để khắc phục tình trạng nhiễm virus corona chủng mới.

Rất mong sự hợp tác của mọi người.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020
Chủ tịch tỉnh Shiga Mikazuki Taizo