Trung tâm tư vấn cho người nước ngoài tỉnh Shiga(tên cũ:Quầy tư vấn cho người nước ngoài SIA)

外国人相談窓口

Có mở quầy tư vấn sinh hoạt dành cho đối tượng là những người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh. Về những vấn đề trong cuộc sống như lao động, y tế, giáo dục, v.v... nhân viên tư vấn biết tiếng nước ngoài sẽ tiến hành cung cấp thông tin hoặc giới thiệu quầy chuyên môn để tư vấn. Còn tiếp nhận tư vấn qua điện thoại, FAX và email (nghiêm thủ trong việc bảo mật những thông tin đã biết được trong khi tư vấn).

相談料

無料

Ngôn ngữ có thể hỗ trợ

Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha・Tiếng Việt・Tiếng Indonesia
*Hiện tại tư vấn tiếng Tagarog ( tiếng Anh) đang nghỉ

Ngày tư vấn và thời gian hỗ trợ

  • Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha:Thứ 2 ~ Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)10:00~17:00
  • Hiện tại tư vấn tiếng Tagarog ( tiếng Anh) đang nghỉ
  • Tiếng Việt:Thứ 3~Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00
  • Tiếng Indonesia:Thứ 2~Thứ 4・Thứ 6(Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ đầu năm cuối năm)、ngoài ra còn có ngày nghỉ không cố định)10:00~17:00

電話、FAX、メールでの相談

Danh sách quầy tư vấn người nước ngoài tại thành phố

Bàn tư vấn
大津市役所 国際交流室

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
その他応相談
Số điện thoại
077-528-2864
Fax
077-523-4053
Email
otsu1616@city.otsu.lg.jp
Nội dung tư vấn
市役所での各種手続きや、税金、年金、健康、子育てや子どもの教育など
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:40-17:25
counsel_note
原則として郵便、FAX、E-mail等、文書による相談を受け付けています。回答も文書で行いますが、面談の必要がある場合はその都度通訳を置いて対応します。常時通訳がいるということではないのでご注意ください。

Bàn tư vấn
(公財)大津市国際親善協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
Japanese
Số điện thoại
077-525-4711
Fax
077-525-4004
Email
info@oiga.jp
Nội dung tư vấn
全般
Ngày giờ hỗ trợ
第2水曜 17:30-19:30
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
事前予約要
counsel_note
通訳の方とお越しください。
事前予約要
予約受付時間 9:00-17:30

Bàn tư vấn
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-30‐6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
Nội dung tư vấn
行政一般・生活
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
第1、第3木曜 8:30-19:00
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
12:00-13:00は昼休憩

Bàn tư vấn
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Số điện thoại
0749-30‐6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
Nội dung tư vấn
行政一般・生活
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
12:00-13:00は昼休憩

Bàn tư vấn
彦根駅西口仮庁舎3階 総合案内

Ngôn ngữ hỗ trợ
Chinese, Simplified
Số điện thoại
0749-30‐6113
Fax
0749-24-8577
Email
kokusai@ma.city.hikone.shiga.jp
Nội dung tư vấn
行政一般・生活
Ngày giờ hỗ trợ
火曜、金曜 8:30-17:15
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
12:00-13:00は昼休憩

Bàn tư vấn
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15

Bàn tư vấn
長浜市役所  1階市民課在留関連窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
Spanish
Số điện thoại
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜、金曜 9:00-17:00
水曜 9:00-13:00

Bàn tư vấn
長浜市役所 1階市民課在留関連窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Số điện thoại
0749-65-8711
Fax
0749-65-6571
Email
katsuyaku@city.nagahama.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
火曜、水曜、金曜 8:30-15:30

Bàn tư vấn
NPO法人長浜市国際交流協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-63-4400
Fax
0749-63-4400
Email
nifa_info@ybb.ne.jp
Nội dung tư vấn
相談全般
Ngày giờ hỗ trợ
水曜 10:00-17:00

Bàn tư vấn
近江八幡市役所 各課の窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
通訳のみ
Số điện thoại
0748-26-7092
Fax
0748-26-7092
Email
omi8man-i-a@gaia.eonet.ne.jp
Nội dung tư vấn
通訳のみ
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 9:00-16:45

Bàn tư vấn
草津市役所2階まちづくり協働課

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Nội dung tư vấn
通訳のみ
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 9:00~16:00

Bàn tư vấn
守山市国際交流協会 (守山市民交流センター内)

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Số điện thoại
077-583-4653
Fax
077-583-4653
Email
mkokusai@usennet.ne.jp
Nội dung tư vấn
窓口業務の通訳
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 9:00-16:30
counsel_note
英語以外の言語については、事前に相談ください。時間内に限り、電話相談も受け付けます。

Bàn tư vấn
栗東国際交流協会 栗東市役所3階

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
077-551-0293
Fax
077-551-0432
Email
mail@rifa.jp
Nội dung tư vấn
全般(但し、医療は対応不可)
Ngày giờ hỗ trợ
水曜 13:00~17:00

Bàn tư vấn
甲賀市役所 生活環境課 

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Spanish
Số điện thoại
0748-69-2146
Fax
0748-63-4582
Email
koka10204000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政通訳
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

Bàn tư vấn
甲賀市役所 福祉医療政策課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-69-2155
Fax
0748-63-4085
Email
koka10253000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政通訳
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

Bàn tư vấn
甲賀市役所 子育て政策課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Spanish
Số điện thoại
0748-69-2176
Fax
0748-69-2298
Email
koka10291000@city.koka.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政通訳
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
市の行政で対応できないものは、相談機関を紹介。

Bàn tư vấn
野洲市国際協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Spanish
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
中国語、ポルトガル語は事前予約要。
Số điện thoại
077-586-3106
Fax
077-586-3139
Email
yifa@gaia.eonet.ne.jp
Nội dung tư vấn
通訳
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 9:00-17:00
counsel_note
市民生活相談課にて市民相談窓口を設置。但し、日本語、英語が主。
中国語・ポルトガル語は協会がボランティアに協力いただける範囲で対応するため、事前に協会へ問い合わせが必要。

Bàn tư vấn
湖南市役所 東庁舎1階・2階各窓口

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-72-1290
Fax
0748-72-2000
Email
soumu@city.shiga-konan.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

Bàn tư vấn
湖南市役所 西庁舎1階 人権擁護課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-77-8511
Fax
0748-77-4101
Email
jinkyo@city.shiga-konan.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

Bàn tư vấn
湖南市国際協会 湖南市役所西庁舎4階

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-69-7530
Fax
0748-69-7530
Email
kia@gaea.ocn.ne.jp
Nội dung tư vấn
一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30~17:00
counsel_note
原則市内在住・在勤対象

Bàn tư vấn
高島市国際協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
English
Thông tin bổ sung với các ngôn ngữ có sẵn
ボランティアで対応
Số điện thoại
0740-20-1180
Fax
0740-20-5757
Email
tifa822@ares.eonet.ne.jp
Ngày giờ hỗ trợ
不定期
counsel_note
要予約

Bàn tư vấn
東近江市役所 新館1階 市民生活相談室

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-24-5521
Fax
0748-24-0217
Email
sodan@city.higashiomi.lg.jp
Nội dung tư vấn
窓口業務・生活一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 9:00~17:00
Thông tin bổ sung về hỗ trợ và ngày
12:00-13:00は昼休憩 ※土・日・祝および年末年始は不可
counsel_note
原則市内在住対象

Bàn tư vấn
米原市役所 山東庁舎 山東伊吹地域協働課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-55-2650
Email
santo-shinkou@city.maibara.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-金曜 8:30-17:15

Bàn tư vấn
NPO法人米原市多文化共生協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
火曜-金曜 13:15-17:15

Bàn tư vấn
NPO法人 米原市多文化共生協会

Ngôn ngữ hỗ trợ
Chinese, Simplified
Số điện thoại
0749-56-0577
Email
tabunkamb@gmail.com
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-木曜 9:00-15:00

Bàn tư vấn
日野町役場 1階 住民課住民担当

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0748-52-6571
Fax
0748-52-2003
Email
jumin@town.shiga-hino.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜、水曜、木曜 8:30-17:15

Bàn tư vấn
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Portuguese, Brazil
Số điện thoại
0749-42-7684
Fax
0749-42-6090
Email
seisaku@town.aisho.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜-木曜 8:30-17:15
counsel_note
行政サービスの一環としての翻訳及び窓口等での通訳

Bàn tư vấn
愛荘町役場 愛知川庁舎住民課・総合政策課

Ngôn ngữ hỗ trợ
Spanish
English
Số điện thoại
0749-42-7684
Fax
0749-42-6090
Email
seisaku@town.aisho.lg.jp
Nội dung tư vấn
行政一般
Ngày giờ hỗ trợ
月曜、火曜、木曜、金曜 8:30-17:15
counsel_note
行政サービスの一環としての翻訳及び窓口等での通訳